Vojmír Vokolek

Virtuální galerie Vojmíra Vokolka

Ojedinělá expozice dřevěných plastik Vojmíra Vokolka (vystavoval pod pseudonymem Josef Müller) byla ve sklepní galerii na hradě Pecka přístupná od roku 1996 až do začátku roku 2006. My ji nadále zachováme alespoň ve virtuální podobě na těchto stránkách. Její duchovní poselství – poselství naděje pro lidstvo, v našem zmateném, vyprázdněném, pragmatickém světě tak důležité, prozařovalo po deset let celý hrad a dodávalo mu ,,dobrého ducha“. Laskavý nadhled a soucítění Vojmíra Vokolka s pozemským pachtěním lidstva byly vzácností, kterou lze těžko docenit. Snad jen opětovným srovnáním s roztříštěnými snahami druhých uchopit a postihnout realitu – buď detailní promyšleností nebo snahou o řemeslnou dokonalost, o nejmodernější pojetí či apelací na současné problémy světa. Sklepní galerie moderního umění na peckovském hradě chce do budoucnosti zprostředkovávat tvorbu současných výtvarníků co nejrůznějšího zaměření. Jako první se představí Lubomír Typlt z Nové Paky a Ladislav Jezbera z Lázní Bělohradu, jejichž minimalistické objekty budou vystaveny od května do konce září 2006.


Poselství naděje v dřevěných plastikách Vojmíra Vokolka

Vojmír Vokolek (1910 – 2001) pochází z rodiny pardubických tiskařů, která svou prací přináležela ke skupině katolických umělců kolem osobností typu Josefa Floriana, Josefa Váchala, Jakuba Demla nebo Františka Bílka. Práce grafika, řezbáře a sochaře Vojmíra Vokolka na konci jeho tvůrčího života byly charakteristické svou jednoduchostí, využitím přírodních materiálů, nejčastěji dřeva, a obsahovou plností. Jeho peckovská výstava je filozofickým exkurzem do lidského života a jeho smyslu.


náhled - První místnost

náhled - Druhá místnost

náhled - Třetí místnost

náhled - Čtvrtá místnost

náhled - Pátá místnost

text: Věra Kociánová
básně: Josef Müller

Vyfotografoval Robert Kolakovský a jeho tým

 

12

Zleva: Hlavní osvětlovačka, mistr fotograf, kastelánka a hlavní elektrikář.