Čtvrtá místnost

Vidíme vyzáblé stíny trpících, hladovějících celého světa. Nezúčastněně si je prohlížíme, stejně jako každé utrpení, které se nás přímo netýká. A oni hledí na nás s němou prosbou o pomoc. A nebo chtějí vidět za nás?

67

Na pět chlebů a dvě ryby? Na těch pět chlebů a dvě ryby, kterými Kristus zázračně nasytil zástupy? Pak však právě naše lhostejná přítomnost brání, aby se jejich sny naplnily, my nevěřící sytí jsme jedním z důvodů, proč hladovějící mají dále hlad a trpící dále trpí.

89

 ave
 čtvrtým
 sklepení
 leží
 vyhladovělý
 stíny
 mužůžen
 dětí
 rozklad
 smrad
 miliónů
 smrt
 smrtvšembílým
 nabobům
 životbědným
 lazarům

 

 

ZPĚT