Prohlídkové okruhy

Trasa A - historický okruh

V této části se dozvíte o životě nejznámějšího majitele hradu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic – cestovatele, spisovatele, hudebního skladatele a politika. Prohlídka prochází jeho pracovnou v prvním patře Harantovského paláce a pokračuje dále do místností věnovaných historii hradu a městečka Pecka. Součástí prohlídky je také rytířský sál s výstavou sakrálního umění a na závěr stylová černá kuchyně s funkčním orchestrionem.


Interiérové vybavení první místnosti vychází ze zachovaného popisu Harantovy pracovny. Kromě renesančního nábytku jsou zde k vidění i dobové hudební nástroje. Nejvzácnějším exponátem v místnosti je originální výtisk cestopisu Kryštofa Haranta z roku 1608. 


Druhá místnost je pojata jako renesanční obrazárna. Velkoformátové portréty renesančních šlechticů doplňují rytiny habsburských panovníků, dobový nábytek a především originální grafika, která zachycuje staroměstskou popravu.


Třetí místnost je zaměřena na život obyčejných lidí v Podkrkonoší v 19. století. Hlavním zdrojem obživy v regionu tehdy bylo zpracování lnu. Úprava zahrnovala lámání na trdlici, česání na vochlích a hřebenech, spřádání na kolovratu a namotávání hotových vláken na motovidla. Z lněných nití se na tkalcovském stavu tkalo plátno, které se v Podkrkonoší zdobilo modrotiskem.


Ve druhém patře se návštěvníci seznámí se stavební historií peckovského hradu. Původně gotický hrad byl v koncem 16. století přestavěn na renesanční zámek. Jeho tehdejší podobu zachycuje sádrový model. V dobách své největší slávy byl peckovský zámek zdoben sgrafity a erby rodů svých majitelů.


Největší místností na peckovském hadě je bývalý rytířský sál. Ten nyní funguje také jako oddací síň, pořádají se v něm koncerty i divadelní představení. Interiér sálu doplňuje stálá výstava původního místního sakrálního umění.


Na samý závěr historického prohlídkového okruhu návštěvníci po schodech sestoupí zpátky na nádvoří, kde ně ně čeká stylové černá kuchyně s funkčním renesančním krbem. Zpestření prohlídky představuje autentická ukázka melodií ze sto let starého orchestrionu.


 

Trasa B - Harantovské sklepení

Prohlídkový okruh Harantovské sklepy dává nahlédnout do každodenního života hradu za působení Kryštofa Haranta. Vychází z dobových dokumentů, především ze soupisu Harantova majetku z roku 1621, a přibližuje nejen tehdejší zásobování zámku, uskladňování potravin a přípravu jídla, ale také stravování a hygienu Harantovy rodiny. Kromě vinného a pivního sklepu a spižíren je v expozici naznačena také hodovní síň Veselka a láznička. Prohlídka je doplněna o středověkou mučírnu.

Tuto trasu doporučujeme také rodinám s dětmi, které se mohou prostřednictvím několika interaktivních prvků historie dotknout i hravým způsobem.