Kontakty

Hrad Pecka

507 82

kastelán: Jan Murdych

tel. 493 799 129

(mimo sezónu nebýváme na telefonu k zastižení, použijte prosím mailovou adresu)

e-mail: info@hradpecka.cz
www.hradpecka.cz


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
 
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1
E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz