Třetí místnost

Krystalická zahrada – Krista lidská zahrada. Paralela stromu a člověka je prastará. Právě ji zvolil Vojmír Vokolek k vyjádření podstaty lidského života. Každý jsme ,,z jiného dřeva“ – někdo je měkčího, někdo tvrdšího založení, někdo je odolnější, někdo méně, někdo je blíže nebi, jiný zemi. Pro nás pro všechny je ale společný vývoj, zažívání podobných zkušeností, ale v každém stadiu života jejich jiné (a podle pana Vokolka stále lepší, vyzrálejší a bohulibější) řešení a nahlížení. Vyvíjíme se spirálovitě směrem vzhůru. Už to je naděje.

5

  ave
  třetím sklepě
  roste
  prorůstá
  klenbou
  massivú
  pratmy
  Kris
  ta
  lid
  ská
  El
  zah
  ra
  da

 

ZPĚT