První místnost

Úvodem do výstavy je plastika symbolizující východ slunce a přeneseně i zrod všeho živého - života po materiální stránce. Samotná tato událost je umělcem vnímána veskrze kladně a dobré poselství je vysílači hrubě opracovaných špalků hlásáno do všech světových stran.

1  sochy jozefa
  müllera
  v prvnímsklepě
  serozléhá
  ky
  kyr
  ryk
  ký
  slu
  -
  o
  -
  en
  -
  cé
  -


ZPĚT