Informace pro snoubence

Pravidla pro pořádání svatebních obřadů na hradě Pecka

Milí snoubenci, vážíme si vašeho rozhodnutí začít svůj společný život právě na hradě Pecka. Stejně jako Vy si přejeme, aby Váš velký den proběhl příjemně a nerušeně. Proto jsme pro Vás připravili několik základních informací o službách, podmínkách a průběhu svatebního obřadu na hradě Pecka.

Podpora „zelených svateb“

Hrad Pecka je jedinečnou kulturní památkou, jejíž atmosféru dotváří i krásná okolní příroda. Hrad je obklopen parkem s mnoha vzácnými a chráněnými druhy rostlin, dřevin, ptáků a motýlů. Proto podporujeme tzv. zelené svatby – bez aut. Pokud tedy dáte před příjezdem na hrad auty přednost příjemné pěší procházce, věnujeme Vám lahev Sektu Bohemia k přípitku zdarma a k tomu malý svatební dárek.

Standardní informace

Příjezd ke hradu auty

Z důvodů provozních, technických a z důvodů ochrany životního prostředí je možnost příjezdu motorovými vozidly na parkoviště k hradu omezena maximálně na 5 pětimístných osobních vozidel. Parkování je možné na vyhrazených místech před hradním mostem. Další parkoviště s větší kapacitou je od hradu vzdálené 300 metrů, cesta pro pěší je přijatelně upravena.

Doba a termíny konání

 Svatební obřady na hradě Pecka se konají od začátku dubna do konce října, vždy v pátek a v sobotu s možnostmi termínů od 11, 12 a 13 hodin (po domluvě i v jiných termínech).

Přístupnost vnitřních prostor

Pro obřady je standardně vyhrazena oddací síň v reprezentační klenbové místnosti v přízemí, zde je možno zvolit kterýkoli z uvedených termínů. Ve druhém patře hradu je dále pro svatby možno využít rytířský sál, ten je však  součástí prohlídkové trasy, takže může být nabízen pouze v termínu od 12 hodin. Přístup je pouze po schodech. V obou obřadních síních je k dispozici 50 míst k sezení, celkový počet účastníků je omezen kapacitou oddací síně pro 70 lidí.

Pohyb účastníků svatby po dalších vnitřních prostorách hradu není možný. Na účastníky svatebního obřadu se vztahují stejná pravidla Článku 4 provozního řádu hradu o Ochraně kulturní památky a bezpečnosti sbírek jako na běžné návštěvníky.

Hudba, přípitek, výzdoba

Městský úřad v Nové Pace zajišťuje ke svatebnímu obřadu živou hudbu (elektronické klávesy). V případě zájmu zajistí hrad reprodukovanou hudbu z přehrávače (Svatební pochod Mendelson, ke gratulacím výběr skladeb středověkých mistrů, včetně renesanční Pětihlasé mše Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a na Pecce). Možné je dodat CD, flash kartu nebo audiokazetu podle vlastního výběru.

 Pro přípitek hrad poskytne skleničky, pro „zelené svatby“ rovněž sekt. Jinak si svatebčané zajistí přípitek podle vlastního rozhodnutí a přání. Možné jsou menší (symbolické) květinové dekorace. Samostatně organizované kulturní nebo jiné doprovodné akce (házení květin, rýže, zatahování) není možné uvnitř hradu pořádat.

Obřad a možnosti fotografování

Samotný obřad vede pracovník oddělení matriky Městského úřadu v Nové Pace, oddávajícím je člen rady města Nová Paka nebo starosta obce Pecka. Čas zbývající po skončení obřadu do začátku dalšího obřadu nebo do řádné prohlídky je možné využít k fotografování v obřadní síni. V dalších místnostech hradu není fotografování z důvodu návštěvnického provozu a ochrany sbírek umožněno. Zakázáno je při fotografování manipulovat, dotýkat se nebo používat vystavené předměty. Na nádvoří a v okolí hradu je možnost fotografování neomezená.

Obřad Open Air

Při předchozím upozornění (alespoň 2 hodiny předem na tel. 493 799 129) je při hezkém počasí možné obřad uspořádat pod otevřeným nebem na vyhlídce Veselka.

Možnost sjednání

  • Slavnostní famfáry
  • Kočár s koňmi
  • Svatební hostina v klenbovém sálu do 30 lidí

Milí snoubenci, doufáme, že tento informační list napomůže k pohodovému průběhu vaší svatby a do nového společného života z hradu Pecka vykročíte s radostí a nadějí.

Dokument ke stažení

ZPĚT