Trasa A - Historická

V této části se dozvíte o životě nejznámějšího majitele hradu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic – cestovatele, spisovatele, hudebního skladatele a politika. Prohlídka prochází jeho pracovnou v prvním patře Harantovského paláce a pokračuje dále do místností věnovaných historii hradu a městečka Pecka. Součástí prohlídky je také rytířský sál s výstavou sakrálního umění a na závěr stylová černá kuchyně s funkčním orchestrionem.


1

Interiérové vybavení první místnosti vychází ze zachovaného popisu Harantovy pracovny. Kromě renesančního nábytku jsou zde k vidění i dobové hudební nástroje. Na snímku předchůdce klavíru klavichord.


2

Druhá místnost je pojata jako renesanční obrazárna. Portrét španělské královny Markéty Rakouské upozorňuje na Harantovu cestu ke španělskému dvoru, kterou podniknul v letech 1614 až 1615.


3

Hlavním zdrojem obživy obyčejných lidí v Podkrkonoší bylo zpracování lnu. Úprava zahrnovala lámání na trdlici, česání na vochlích a hřebenech, spřádání na kolovratu a namotávání hotových vláken na motovidla. Z lněných nití se na tkalcovském stavu tkalo plátno, které se v Podkrkonoší zdobilo modrotiskem.


4

Původně gotický hrad byl v koncem 16. století přestavěn na renesanční zámek. Jeho tehdejší podobu zachycuje sádrový model. Zámek byl navíc zdoben sgrafity a erby rodu Škopků a Harantů.


5

Bývalý rytířský sál nyní funguje také jako oddací a koncertní síň. Umístěna je v něm stálá výstavka sakrálního umění.


Po schodech sejdeme opět na nádvoří. Zde prohlídka pokračuje v černé kuchyni.


6

Vstupujeme do stylové černé kuchyně s funkčním renesančním krbem.


6

Zpestření prohlídky představuje autentická ukázka melodií ze sto let starého orchestrionu.


Atrakcí na hradě Pecka je nasvícená, 56 metrů hluboká studna v jižní části nádvoří. Neobvyklé je svěží povětří a průvan na jejím dně – že by pověsti o tajných chodbách pod hradem byly pravdivé?